Đầu gia nhiệt dẹp 150x12mm dùng cho máy Eron


Đầu gia nhiệt dẹp 150x12mm dùng cho máy Eron

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.