Rãnh gia nhiệt (Ø62.5mm) 50x400mm


Rãnh gia nhiệt (Ø62.5mm) 50x400mm

ĐẶC TÍNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.